Vlijmen/Drunen

Visie/Missie


MISSIE van De Studieboerderij 

De Studieboerderij is hèt toonaangevende studiebegeleidingbureau in De Langstraat dat intensieve huiswerkbegeleiding (en bijlessen) biedt om schoolprestaties te verbeteren en de zelfstandigheid te bevorderen. De ondersteuning stellen we op maat samen. Er is ruime aandacht voor persoonlijke groei. Kwaliteit staat bij ons voorop. Daaronder verstaan wij een flexibele dienstverlening met een hoge mate van betrokkenheid en zorg voor de leerling en de ouders. 

geslaagde dame

VISIE van De Studieboerderij 

Mensen willen leren. Dat is een aangeboren kenmerk en dat is het uitgangspunt van De Studieboerderij. Tegelijkertijd is leren een vaardigheid die je kunt ontwikkelen. Denk maar aan kinderen die met vallen en opstaan leren lopen. Aan leerlingen die moeite hebben met leren, bieden wij begeleiding, zodat ze, vanuit het gegeven dat ze wíllen, tot een optimaal studieresultaat kunnen komen. In onze visie bestaat Leren Leren uit een combinatie van een aantal aspecten: 

  • het aanleren van studievaardigheden;  
  • het bevorderen van het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid; 
  • het bevorderen van de intrinsieke motivatie; 
  • het bevorderen van een positief zelfbeeld. 

Deze kwaliteiten hebben leerlingen, ook na hun school- of studietijd, nodig om zich te kunnen blijven ontplooien. Ons primaire doel is leerlingen vaardigheden aanleren om (uiteindelijk thuis) zelfstandig te studeren. Hoe eerder ze dat kunnen, hoe vlotter hun schoolcarrière verloopt. Studiebegeleiding is bij ons in alle gevallen een tijdelijke ondersteuning. 

Randvoorwaarden:                                                                                                                                                                                      Om leerlingen optimaal te begeleiden in hun studieproces werken wij met kleine groepen van maximaal 6 leerlingen per begeleider in een rustige en prikkelarme omgeving. Leerlingen dienen wel over voldoende motivatie te beschikken.