Vlijmen/Drunen

Ouders

Regelmatig informeren we de ouders over de voortgang van de leerling. Per mail of telefonisch. Daarnaast houden we 2x per jaar  (na- en voorjaar) voortgangsgesprekken met de ouders/leerling. Hierin bespreken we de ontwikkeling van uw kind en de stand van zaken (cijfers). In deze gesprekken bepalen we (gezamenlijk) ook, waar we de komende periode m.n. de aandacht op gaan richten. 

Uiteraard mag u natuurlijk altijd om informatie vragen. We proberen korte lijnen te houden in de driehoek ouder-leerling-begeleider. Een goede communicatie tussen ouder en docent is in het belang van uw zoon of dochter.

ouders

Ouders kunnen in de agenda zien welke vakken klaar zijn (leer- en maakwerk). Dan is het vak met rood afgetekend door de begeleider. Ook staat er soms in de agenda (met rood) wat uw kind thuis nog moet doen. Zijn er bijzonderheden, dan mailen we die u ‘s avonds rond 19.00-19.30  u.