Vlijmen/Drunen

Oudercoach

 Herkent u onderstaande (ouder)vragen ?

 Welke basisschool of middelbare school past het beste bij mijn kind ?

 Scholen hebben veel diverse onderwijsprofielen.

·     Bij basisscholen kennen we bijv. Jenaplan, Montessori, Vrije School, maar ook scholen met jaarklassensysteem en nog meer profielen.

·     Bij voortgezet onderwijs kennen we ook die diversiteit aan profielen. Wel of geen huiswerkbegeleiding op school ? Zo ja, hoe wordt die huiswerkbegeleiding dan vormgegeven. Wat zijn de keuzes aan vrije vakken. Hoe zelfstandig leert mijn kind etc.

 

 Waarmee kan ik mijn kind het beste helpen  ?

      ·      Bij basisscholen.

Is het verstandig dat ik thuis met mijn kind taal of rekenen oefen ? Zo ja, wanneer moet ik daarmee beginnen ? Wat is mijn rol als ouder bij het maken van het huiswerk ? Wat zijn de Cito-toetsresultaten en hoe is de onderwijskundige/sociaal-emotionele ontwikkeling  van mijn kind ?

·      Bij voortgezet onderwijs.

Hoe begeleid ik mijn kind bij de start in de onderbouw ? Hoe ga ik om met Magister ? Wat kan ik doen om mijn kind in de onderbouw          te ondersteunen ? Ga ik overhoren en hoe doe ik dat ? Welke profiel van de  bovenbouw past bij hem/haar het beste ? Hoe begeleid ik mijn kind in de bovenbouw ? Is er bijles benodigd of andere externe hulp ?


 Waarom mij laten adviseren/coachen door, of klankborden met De Studieboerderij ? 

·     De Studieboerderij  heeft, door het werken met huiswerkbegeleiding, bijlessen en RT, veel ervaring met diverse scholen in de          

      Langstraat (’s-Hertogenbosch tot Waalwijk).

·     Zij heeft de afgelopen 10 jaar ca. 500 leerlingen begeleid.

·     Wij hebben zelf 5 kinderen die onlangs nog op basis- en middelbare scholen hebben gezeten.