Vlijmen/Drunen

Huiswerkbegeleiding

studiepetHuiswerkbegeleiding is een toevoeging aan het bestaande onderwijs, die voor veel leerlingen erg nuttig en belangrijk kan zijn. Zeker na de invoering van het studiehuis blijkt dat sommige leerlingen niet genoeg hebben aan de zorg en aandacht die op scholen worden geboden. Er blijkt vaak behoefte aan een extra steun in de rug.

Was het voorheen nog iets voor een kind om zich voor te schamen, vandaag de dag is het de normaalste zaak van de wereld om kortere of langere tijd geholpen te worden in bepaalde vakken. Vaak zijn er onnodige spanningen in een gezin omdat ouders zich druk maken over het huiswerk of de behaalde cijfers van hun kind. 

Ook gebeurt het dat ouders geen hulp (meer) kunnen bieden aan hun kind. Soms heeft het kind veel afleiding door bijv. mobieltje en/of TV/computer of heeft het kind moeite met concentreren. In veel situaties hebben dan “vreemde en deskundige ogen” meer effect.

De duur van huiswerkbegeleiding is erg wisselend. Sommige leerlingen hebben aan enkele maanden genoeg, anderen hebben enkele jaren nodig. Uiteindelijk is natuurlijk het doel dat de  leerling “op  eigen benen” gaat staan en goed zelfstandig verder gaat.

Wij stellen wel als voorwaarde dat de leerling voldoende motivatie heeft om de huiswerkbegeleiding te volgen. Gemiddeld is een leerling ca. 1,5 – 2 uur per huiswerkmiddag aanwezig. 

De huiswerkbegeleiding vindt plaats in kleine groepjes en is geopend op:  maandag-dinsdag-woensdag-donderdag van 15.00 tot 18.00 (m.u.v. de school-vakanties). De huiswerkbegeleiding vindt plaats in speciaal, daarvoor geschikte studieruimtes met bijbehorende studie-faciliteiten.


Opmerking:                                                                                                                                                                                                      

Realiseer u wel dat deze vorm van huiswerkbegeleiding een andere is, dan die op sommige scholen wordt aangeboden. Soms krijgen leerlingen de gelegenheid om na school 1 of enkele middagen (vaak tot bijv. 16.30 u) huiswerk te maken onder toezicht van een docent of begeleider. Het gaat dan meestal om grotere groepen  leerlingen (20-30) die vaak komen op vrijwillige basis en de ondersteuning is dan beperkt. Wij werken erg intensief, met 1 begeleider op max. 6 leerlingen. Wij leren hen diverse studievaardigheden aan, houden toezicht op (de planning van) al het huiswerk, overhoren al het leerwerk (SO en PW). Daarnaast volgen wij de cijfers en het huiswerk via Magister en zijn we tot 18.00 u open.